Bestuur

Tradisiej sjteit beej de vastelaovend veurop, maar taeves prebeert de vereiniging in te sjpeule op nieje ôntwikkelinge, det ouch bliek oét ’t greuijend aantal jeugleeje. De vastelaovend is d’r vur jôngk en aad en vuël aktiviteite zien dao den ouch op aafgesjtump.

Vastelaovesgezelsjap D'n Oeles telt ôngeviër 150 aktieve leeje en daonaeve nag ein groët aantal meijwerkers en vreejwilligers, die d’r aan meijwerke um ’t sjoëne volksfiës in gôjje bane te leije.

Det, wie gezag, de jeug heejbeej ein belangriéke plaats innimp, getuuge de jôngere-aafdeiling Oeles Toekôms, ‘t Oeles Jeugtrio, de dreej dansgroepe die ôs vereiniging telt en ‘t sjoëlebezeuk.

Maar ouch de aajere waere neet vergaete. Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles organizeert jaorliks eine fiësaovend vur gehendikepte en aajere en verzörg  bezeukt of werruk meij aan zittinge in de Niej Munk of de Bongerd.

Op muzikaal gebied haet de vereiniging in 2001 ôngersjteuning gekreege van de Oeleskepèl 'Tegels Blood'. ‘t Prinsebal is met zien jaorlijks wisselend thema en sjoëne buun - door eige leeje en vreejwilligers gebouwd – oétgegreuijd toet ein gebeure det d’n echte vastelaovesveerder besjlis neet meug misse. De Oeleskrant is ein visitekaertje en ’t hoëgtepunt van de vastelaovend is de sjoénen optoch door de Tegelse sjtraote met prachtige groepe en wages en ôngeviér 2000 toet 2500 deilnimmers.

Det dit alles gepaard geit met de nuëdige cente maag duudelik zién. De leeje betale netuurlik kontribusie, maar gelökkig wet Vastelaovesgezelsjap D'n Oeles zich finansjeel gesjteund door de 'Vrinde van 't Oelesriék' die jaorliks ein behuërlikke beejdrage doon. De Sjponsor-kemissie ônger ’t môtto 'Umdet Tegele uch en ôs leef is' is d’r in gesjlaag ein behuërlik aantal sjponsore te werve die ein belangriék sjteinke beejdrage um ein en anger in gôjje bane te leije. Ouch de gemeintelikke subsidiej is natuurlik ein belangriéke bron van inkomste.

Vastelaovesgezelsjap D'n Oeles is ein bleuijende, gezônge vereiniging, die same met de Sociëteit Oeles Prinse (SOP) en de Vereinigide Oeles Adjedante (VOA) en eur zustervereiniginge De Boereraod oppe Hei,  De Kaetelaers op Sjteyl en De Beerpiép ônger de vlag van 't STV - Samewerkende Tegelse Vastelaovesvereiniginge, de Tegelse vastelaovend kleur guëf.

De vereiniging sjteit ônger leiding van Veurzitter Cor Jansen, Vice-veurzitter Niels Canjels, Vors Roy Peters, Sirremoniemeister Frank Rijvers. 

Sikkertaris is Maurice Beurskens. De cente zien in gôj heng beej Penningmeister Ruud Schreurs. 

Foto: Jos Verbong

Raod van Elf

De Raod van Elf is ’t visitekaertje nao bóete en haet naeve vuël organisatorische werkzaamhede ein belangriéke representatieve taak en vergadert waekeliks op maondigaovend beej kefee Quatre Bras.

De Raod van Elf sjteit ônger leiding van Oelesvors Roy Peters Hae wuërt beejgesjtaon door de sirremoniemeister Frank Rijvers. 

Foto: Jos Verbong

Raod van elf