Insjeete Tegelse Vastelaovend

 

De datum 11 november sjteit tradisjoneel in ’t teiken van de äöpening van ’t niej-je Limburgse Vastelaoves-seizoen. Zoë netuurlik auch in Tegele. Op zaoterdaag 11 november wuërt op ’t Oelesplein in hertje Tegele de vastelaovend ingesjaote door de veer Samewerkende Tegelse Vastelaovesgezelsjappe; kortum de S.T.V.

 

Dit INSJEETE sjtart um 19.00 oor. Op ’t Oelesplein, liggend aan de kruutsing van de Bergsjtraot, de Ingersjtraot en de Poshoéssjtraot, verzamele zich D’n Oeles, De Kaetelaers, De Boereraod en de Beerpiép. Nao elf kanonsjlaeg door ’t Oeles-gesjöt wuërdt ’t sjtartsein gegaeve vur ’t kômmende vastelaovesjaor. De joekskapelle Tegels Blood, De Kaetelkepèl en de Boerekepèl zorge vur de muzikale noot. ‘

‘t Regiment Frei Husaren von Glasenapp-1760 luët nao de elfde kanonsjlaag ein extra saluutsjot huëre. 

 

Nao aafloup vertrekke de vereiniginge in optoch nao kefee Sintermerte, wao gezamelik wuërdt getoos en de Tegelse Vastelaovend wuërdt ingeluud. ’t Programma in Sintermerte begint um 20.00 oor en alle Tegelenaere zien welkom.

 

 

Motto Vastelaovend 2018:                                                                                               “Wát ‘nne kwats!”

 

                       

 

Op zôndaag 29 oktober waas ‘t aan de oever van de Maas gelaege Jochumhof in Sjteyl wir ‘t decor vur de euverdrach van ’t Oelestrio 2017 nao de Sociëteit Oeles Prinse (SOP) en de Vereinigde Oeles Adjudante (VOA). 

Nao ’t äöpeningswaord door Oelesvors Gé Cornet van d’n Oeles hadde preses Maurice sr. Houba van de SOP en de niej-je veurzitter van de VOA, Frank Rijvers, de iër um de talriék aanwezige aad-prinse en adjudante met partners toe te sjpraeke en aan ’t lache te kriége met de leuke speeches. Die ware vural gerich aan prins Roy Peters en zien adjudante Cor Jansen en Werner Bloemen.

Vervolgens woorte de hiëre offisjeel opogenaome in resp. de SOP en de VOA. Ze woorte gedekoreerd met de toepasselikke kruutse en ware daodoor toet in lengte van jaore verbônge aan alle twië de gezelsjappe. De unieke ôngersjei-jinge woorte nag vergezeld van persuënlikke oorkondes. Nôw prins Roy ’t prinssjap hôj-je môt zegke, ken-e vanaaf ‘t kômmende vastelaovesseizoén wir zien funksie-j van seremoniemeister oppakke. Nao ’t formele gedeilte waas ’t nag ein hiel gezellig samezien ônger ’t genot van ein hepke en ein drenkske op dees idyllische plek aan de Maashook op Sjteyl.

 

Klik heej vur alle foto's

Martijn Somhorst, beroepsmatig werktuigbouwkundige, haet veur de kômmende vastelaovend ‘d’n Opstaekerᵀᵐ 2018’ ôntworpe. Names de Keieschiéters had Vors Frans Cup dit jaor de iër um eine kunstenaer veur te drage oét naam van alle viéf de stadsdeilvereniginge. Somhorst veulde zich hiél veriérd. “Ik vind ‘t erg leuk dat ik de viertiénde Opstaeker heb meuge ôntwerpe. Ik heb dreej ôntwerpe gemak”. Oétintelik hebbe de Vorste van Jocus, de Wortelepin, D’n Oeles, de Belhamels, en de Keieschiéters gekaoze veur ein rônd ôntwerp mit daorin ein narrekop mit verschillend gereidschap en ôntwerpmateriaal. ‘’t Idee is dat dit ‘t same bouwe aan de vastelaovend symboliseert, aldus Somhorst.

‘D’n Opstaekerᵀᵐ’ is ein soort broche die steit veur ein dreejtal zake; eine bliék van waardering veur de vuule vreejwilligers die verschillende vastelaovesaktiviteite organisere in de stadsdeile Venlo, Blierik, Tegele, Belfeld en Aarce en Velde; eine bliék van betrokkeheid mit de vastelaovend en eine financiële opstaeker veur alle vastelaovesvereiniginge in dees regio. De viéf stadsdeilvereniginge van de gemeinte Venlo haope dat de inwoëners, net as verleeje jaor, weer massaal dees vastelaovesbroche zulle kaupe um zoë de verschillende vastelaovesaktiviteite van de diverse vereiniginge te ôndersteune.

Martijn Somhorst, zelf Wuilesprins in 2005, is werktuigbouwkundige/constructeur beej CCC Projects & Engineering en held zich beroepsmatig mit tal van projekte bezig. Op dit moment werk hae veur Eurotech Viking aan ‘t  ôntwerp van de Nederlandse Olympische bobslei. In ziene vreeje tiéd is Somhorst eine fanatieke en zeker genne ônverdeenstelijke  wagebouwer. Iërs elf jaor mit ‘Neet good wiés’ en sinds nege jaor mit ‘Boeit neet’. ‘Eigelik kiék ik gans ‘t jaor good um mich haer op zeuk nao inspirasie. Ontwerpe is veural breid kiéke en out-of-the-box dörve dinke. Naeve ‘t bouwe van vastelaoveswages is Somhorst auk drök mit ut ôntwerpe van festivaldecoraties. Zoë kump ‘t ôntwerp van ‘t podium van Stereo

...

’t Besjteur van Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles haet nao euverlegk met de kemmissie van ’t Tegels liedjesmatinee besjlaote, um dit matinee vur 2017 aaf te gelaste. Heejtoe is besjlaote, umdet d’r toet op hede sjlechs zeve nummers zien ingesjreve en zoëdoonde ’t gesjtreefde aantal van elf nummers neet gehaold is.

Vur 2018 wuërt d’r gekaoze vur eine gans niejjen aanpak. Dae verangerden opzet zal d’r vur gaon zörge, det d’r volgend jaor zeker elf nummers gaon “battele” um de Tegelse iër.

Positief niejs is d’r te melde euver ’t Tegels liedjesmatinee vur blage. Dit evenement vur de plaatselikke basissjoël-jeug geit gewoën door.

D’n datum 11 november sjteit tradisjoneel in 't teiken van de äöpening van 't niej-je vastelaovesseizoen. Zoë netuurlik auch in Tegele. De veer Samewerkende Tegelse Vastelaovesgezelsjappe (STV) => te weite D’n Oeles, De Boereroad, De Kaetelaers en De Beerpiép wille in 2017 dees ouvertuure op ein angere meneer vorm gaeve.

Aan 't insjeete op 't Oelesplein wuërdt neet getornd. De aansjloétend invulling geit aevel waal verangere t.o.v. veurgaonde jaore. In optoch trek-me dit jaor nao kefee Sintermerte. Dao zal den ein aovendvullende programma waere aangebaoje door de veer vereiniginge. In dees bekende oétsjpanning wuërt get miër ruumte gemak, zoëdet de minse plaats genôg hebbe um te genete van 't programma en 't drinke van ein (of miër) konsumpsie-js. Idderein met ein vastelaoves-hert is daobeej van ganser herte oétgenuëdig! Euver de konkrete invulling van deze sjoënen aovend wuërt idderein op tiéd geïnformeerd.

Met onsjteltenis hebbe weej kennisgenaome van ut euverliéje van ôs lid en aad raod van elluflid Den hiér Eric Wilbers.

Weej winse femilie, vrinde en bekende hielvuul sjterkte toe met dit groéte verlees.

 

Vastelaovesgezelsjap

D'n Oeles

Tegele

(( vastelaovend = carnaval ))

 

UITGANGSPUNT.

In de Tegelse gemeenschap in het algemeen en binnen D’n Oeles in het bijzonder dient er een heuse continuïteit gewaarborgd te zijn en te blijven met betrekking tot voor de plaatselijke folklore, die vastelaovend heet. Daarom  is het raadzaam om in korte, duidelijke bewoordingen de doelstelling, de missie en de visie van de van oudsher belangrijkste Tegelse vastelaovesvereniging te omschrijven en formeel vast te leggen. De doelstelling hiervan is om zulks voor het nageslacht te consolideren, opdat er tot in lengte van tijden plek is en blijft voor de Tegelse vastelaovend. En die maakt inmiddels deel uit van een breed gremium carnavalsgezelschappen in de stad Groot-Venlo.

Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles werd pas in september 1951 opnieuw leven ingeblazen na de 2e wereldoorlog. Voor de oorlog bestond de carnavalsvereniging  al als Den Oeles en zelfs daarvoor in de vorm van “Tegels Belang”. In het najaar van 2017 bestaat de vereniging dus 66 jaar. In vastelaovesbegrippen heet dit ’t jubileumjaar 6 x 11. Details, vorm en de inhoud staan vermeld in de statuten en het huishoudelijk reglement der vereniging. Hiernaar wordt te allen tijde gehandeld.

Het Oelesgezelsjap onderschrijft de uitgangspunten en doelstellingen van de overkoepelende organisatie, de S.L.V, de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereiniginge en maakt officieel deel uit van dit provinciaal orgaan.

 

MISSIE + VISIE

Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles stelt zich ten doel om telkenjare een vastelaovend te organiseren en realiseren in Tegelen. Daarbij werkt men intensief samen met alle stads(deel)verenigingen van Groot-Venlo. De primaire doelstelling is het om gezamenlijk de fantastische traditie die vastelaovend heet, te organiseren en te waarborgen voor de stad Venlo en al haar stadsdelen. Belangrijk uitgangspunt hierin is, dat elke vereniging haar eigen identiteit in het geheel behoudt. De vastelaovend is daarmee verankerd in het gehele sociale spectrum van Arcen tot en

...
ZJURIERAPPORT OPTOCH TEGELE 
Maondig 27 fibberwarie 2017
         
    DEBUTANTE  
   nr.: gezelsjap/veursjtellend Punte:
1e pries 20a Aad Luciferss Ut zit os neet meij, veurig jaor de optoch gesjtrand en now zien weej aafgesjreve en aafgebrand 114
         
    JEUG GROEPE  
   nr.: gezelsjap/veursjtellend Punte:
2e pries 13a Vrindeclub "Nôw nag aan de fris" 200 jaor Tegele en weej ware dr beej! 108
1e pries 19 Dani en Esmee Weej zien ein paar kletskouse 114
    FAATSE:  
   nr.: gezelsjap/veursjtellend Punte:
2e pries 12a Bob van Horck Duuvels gelök 111
1e pries 10 De Fanfare De Fanfare 112
    PAARE:  
   nr.: gezelsjap/veursjtellend Punte:
2e pries 6 De Wippers Twiee Druueg ….. ? 114
1e pries 22 Doën beejein en Paul Dings dansma-rietjes 127
    KLEINE GROEPE:  
   nr.: gezelsjap/veursjtellend Punte:
2e pries 4 VV de Neetnekke Aafzetlint 118
1e pries 9 BBB Al 200 jaor oét ein sjtök 120
    MIDDELGROËTE GROEPE:  
   nr.: gezelsjap/veursjtellend Punte:
2e pries 13 V.G. de Gonzobar Laef en lach, weej vleege al 200 jaor toet deep in de nach 111
1e pries 17 Nag ech Tegels Wat ein gemis, weej hebbe achter ut net gevis 119
    GROËTE GROEPE:  
   nr.: gezelsjap/veursjtellend Punte:
2e pries   ///////////////////////////////// /////////////////////////////////  
1e pries 33 VV Zoë Gezag Zoë Gedaon Al 200 jaor oét ein sjtök 116
    KLEINE WAGES:  
   nr.: gezelsjap/veursjtellend Punte:
2e pries 28 Zoë good as niej Al 200 jaor oét ein sjtök vare weej met baere gelök 120
1e pries 27 VG Beejeingesjoeid Oët ein sprookjesstuk 134
    GROËTE WAGES:  
   nr.: gezelsjap/veursjtellend Punte:
3e pries 8 VK de Hanewurgers Pokemons jage 119
2e pries 30 KV de Lapzjwens Sprookjes Besjtaon 123
1e pries 26 VG Sjonge Jonge Met ein mesjien truuk in de tied, rake weej Tegelen noeit mier kwiet 132
OELESTROFEE  17 Nag ech Tegels Wat ein gemis, weej hebbe achter ut net gevis
         
Euver d’n oetsjlaag van d’n optoch ken neet waere gekorresjpondeerd!  
Met hertelikke vastelaovesgroete,    
Zjurie en optochkemmissie van VG D’n Oeles    

 

 
 

 

Effe beej sjtilsjtaon,

1987: “Dreej daag sjpringe lache praote en aswoensdaag sjtoum aaflaote”.

2006: “Dreej daag joeks en jen: laot ôs fiëste zoë lang as ’t ken”.

30 en 11 jaor roëd-witte glans is vur mich versjaote van kleur.

 

Effe beej sjtilsjtaon,

De motto’s beginne  met dreej maar Wim en Frenk zien d’r neet miër beej.

Twië oeleskoryfee-je zien ôs in ein paar waeke tiéd ôntvalle.

 

Effe beej sjtilsjtaon,

Adjudant Frenk, de ônvermeu-jbare  veurgenger in ôntwerpe en bouwe van alles wat “’t Kretje” haet laote sjtraole in de Tegelsen optoch

 

Effe beej sjtilsjtaon,

President Wim,  dae elke VOA vergadering begôs met: ” ’t ken maar ein keteer deure, want ge weit det de president môt rouke” , as  eemes ein opmerking makde euver te laat beginne.

Den waas ’t auch : “in de oétnuëdiging sjteit det we um half 9 beginne, maar de president bepaolt”.

President Wim: de liedjessjriéver, de zanger, de jeugwagebouwer maar vural de persuënlikheid achter hiel vuël toesjprake, gemak vur de Oelesveurzitter, vors, seremoniemeister en gangk maar door.

Wao eine kleine President hiel groët in ken zien.

 

Effe beej sjtilsjtaon,

En waas det noch neet genog, Wim en Ien hebbe eur gans laeve langk alles same gedaon

en zien dus auch same nao heej baove gegaon

 

D’r effe beej sjtilsjtaon, det wôl ich gaer met uch allemaol euver ein versjaote 1987 en 2006.

Want ’t duit versjrikkelik vuël pién!

Herm Hermans.

Prins Roy d’n Iërste

Beej deze wil ich “Oelesprins Roy-I” mich gaer aan uch veursjtelle. In augustus 1967 gebaore, as zoon van Jos Piëters en Mariet Franssen (Marietje van de Sjpin). Toet mien 7e op Sjteyl op de Rochussjtraot gewoënd en toen met pap en mam en mien zuskes Tatja en Ceciele nao de Kerksjtraot in Tegele verhoés. Nao jaore op de Kerksjtraot te hebbe gewoënd, woën ich inmiddels al sinds ‘nne gas jaore op de Sint Martinussjtraot, hertje centrum van Tegele.

31 augustus is ‘nnen daag waoaan ich mien ganse laeve een spesjaale herrinnering zal haa-je. Daags d’r veur (30 augustus) belde Vôrs Gé Cornet mich en vruëg of hae nao de vergadering, die vur woensdaag sjtông geplend, nag efkes mei-j miene kangk oét kôs gaon umdet hae get wôl besjpraeke euver de interne äöpening. Oéteraard waas dit veur mich gen probleem en zoë wie aafgesjpraoke, sjtapde we de bewuste 31e augustus rôngk de klok van 21.45 oor beej mich binne. Ich zegk taege Vôrs Gé “ich heb nag ein lekker fleske wién kaad ligke (wetende det-te dao ‘nne leefhebber van is), zulle we die maar ens aope make?”

Heej sjtumde hae geliék mei-j in. Ich gaon mich zitte en op det moment zaet Gé taege mich “Ich zal dich efkes vertelle wie ich de prins dit jaor gaon vraoge“, en aangezeen ich zelf in de prinsekemmissie-j zit, waas dit niks geks. Vur mich op taofel legk hae get neer (wat ich ‘m zelf had doorgesjteurd), ein liéske met name die in 2017 ’t meis veur zouwe kômme as Prins in Limburg. (Op dit liéske sjtông auch miene naam, angers had ich úm dit neet doorgesjteurd.) Maak dien ouge ens toe zaet Gé, en as ich ja zegk meugse kiéke. Toen ich mien uig aope deej, had hae get euver die kaart met name haer gelag en sjtông dao “Oelesprins 2017: ZDH Prins Roy I ?“. D’r veel nag altiéd gen kwartje! Ich laes det en zegk taege Gé: “det haes-e dich weer leuk bedôch, det zal de Hoëgheid leuk vinge as-se dae op dees meneeër geis vraoge”, wao-op Vôrs Gé zaet: “dao bön ich vanaovend vur heej…. “ Wils dôw Oelesprins-2017 waere? “. Ich heb

...

Weej  ôntvinge ’t dreuvige berich dét ôs lid en aad Oeles-adjudant en aad raod van elluflid  de hiér Frenk Breuer is euverleeje.

Frenk Breuer  kwaam in 2006 as adjudant  same met zién kammeraod Henk Haenraets beej Oelesprins Gé I Cornet oét d’n Oeles

In november 2006 woort Frenk lid van de raod van elluf en ging zeeh o.a bezig haaje met de Technische kemmissie.

Dao is hae o.a. lid van gewaes toét medio 2011.

Mede ônger zién veurzittersjap met zién TC haet hae ein beejdrag geleverd aan de bouw van de nieje raodswage en prinsewage.

Ouch waas hae ein aantal jaore lid van de Oeles joekskemmissie.

Frenk waas al geruume tiéd met zién gezôngkheid aan ’t sukkele. 

 

Weej winse zién gezin en de res van de femilie, vrinde en bekende hielvuul sjterkte toe met dit groéte verlees.

 

Vereinigde Oeles Adjudante,

Sociëteit Oeles Prinse

Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles.

 

Jubileumlotterij verkaup verlengd toet 31 jannewarie 2017 de letste 150 laoten!

De organisaasie Jubileumlotterie haet de laote verkaup verlengd toet 31 jannewarie 2017, aangezeen nog neet alle laote zien verkoch.
V.G. D’n Oeles haop door dees verlenging de letste 150 laote die nog neet verkoch zien, te verkaupe! Wannier alle laote verkoch zien,
ken beej veurbaat ut fiës financieel as good geslaagd waere gezeen.
Heejbeej vruug de organisaasie aan alle inwoeners van Groet Venlo te euverwaege ein laot te kaupe. De laote koste € 50,00 per sjtuk en men haet 110 kanse um eine pries te winne; heej onger ken ge de bestande die nudig zien downloaden.

Inschrijfformulier-loterij

Tekst-Loterij_6x11

Geej kent ut Insjriefformulier inlevere of mailen nao:

Tineke en Gerard Fokkens, Zilverschoon 1, 5931 SB  Tegelen. E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 077 – 8502695 of 06–51443030 (mobiel Gerard)

De gekochte laote waere vur 10 fibberwarie 2017 door de verkuipers bezörrig.

 


 

Tiedes de jaorvergadering op maondaag 3 oktoëber 2016 is d’n aaftrap gegaeve veur de groëte Jubileumlaoterie 6x11 jaor Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles Tegele.

Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles is officieel opgerich op 8 september 1951 in ‘t kefee van Roob van Houba, ‘t latere kefee "D'n Tegel". In september 2017 wuërt ‘t feit herdach det VG D’n Oeles 6 x 11 jaor besjteit. In november 2017 wuërt dit jubileum geveerd met

...

VOA prezident Wim Beurskens en echgenote Ien Beurskens Rijks euverleeje.

Aafgeloupe zôndig 8 jannewarie zién toét ôs groet verdreet Wim en Ien Beurskens Rijks ôs ôntvalle.
Wim waas in 1987 Oeles-adjudant same met Gerard Fokkens beej Oelesprins Herm Hermans.

Ouch waas Wim vuële jaore lid van Vg D’n Oeles in diverse kemmissie.
Zoe waas o.a. ein van de sjrievers van de Oelesrevue 1988 en van de mini-revues vur de Tegelse jeug.

Waas lid van de kemmissie Tegels dialek en makde jaore deil oét van de Joekskemmissie van D’n Oeles
Ouch haet hae jaore meij gebouwd aan de jeugprinsewage. 

Vanaaf 1993 toét op de daag van gistere 8 jannewarie waas Wim Prezident/veurzitter van de Vereinigde Oeles Adjudante.
Weej zulle Wim en Ien herdinke op zaoterdig 14 jannewarie vanaaf 11.00 oor in zaal Boszicht te Maasbree. 

Weej winse Ingrid en Paul, Sandra en Bart en eur kinger hiélvuul sjterkte toe met dit groet verlees. 

Vereinigde Oeles Adjudante
Sociëteit Oeles Prinse
Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles