Page 1 of 3

Optocht 2019 Inschrijfformulier
 1. Naam deelnemer (bv groepsnaam)(*)
  AUB geef uw naam in
 2. Adres(*)
  Ongeldige invoer
 3. Postcode en woonplaats(*)
  Ongeldige invoer
 4. Telefoonnummer(*)
  Ongeldige invoer
 5. E-mailadres(*)
  Ongeldige invoer
 6. IBAN(*)
  Geef het IBAN nr. op van uw bank
 7. Ten name van(*)
  Ongeldige invoer
 8. Naam leider / contactpersoon(*)
  Ongeldige invoer
 9. Gemiddelde leeftijd van de deelnemers(*)
  Ongeldige invoer
 10. Aantal deelnemers(*)
  Ongeldige invoer
 1. Wij nemen wel/niet deel aan de optocht met inachtneming van de bijgevoegde brief en optocht regelement.(*)
  Ongeldige invoer
 2. Dit is de ….e keer dat ik/wij deelne(e)m(en) aan de optocht in Tegelen.(*)
  Ongeldige invoer
 3. Onze eerste deelname vond plaats in jaar?
 4. Er wordt deelgenomen met of als (aankruisen wat van toepassing is):  Ongeldige invoer
 5. De wagen bestaat uit
  Ongeldige invoer
 6. De lengte van de wagen is
  Ongeldige invoer
 7. Adres waar de wagen wordt gebouwd
  Ongeldige invoer
 8. Er wordt deelgenomen met
  Ongeldige invoer
 9. In verband met jurering:
  wij doen mee met /zonder begeleiding)
  Ongeldige invoer
 1. ALGEMEEN
 2. Wij hebben wel / geen eigen muziek.(*)
  Ongeldige invoer
 3. Zo ja,(*)


  Ongeldige invoer
 4. Wat is uw motto(*)
  Ongeldige invoer
 5. Hoe gaat u dit uitbeelden
  Ongeldige invoer
 6. STROOIEN SNOEPGOED
  Ook dit jaar word weer de mogelijkheid geboden om snoepgoed te strooien tijdens de optocht. Wij willen wel/geen* snoepgoed strooien tijdens de optocht. Indien u snoepgoed wilt strooien zal de optochtcommissie contact met u opnemen voor de nodige informatie en het ondertekenen van de strooiovereenkomst (zonder deze overkomst mag er niet gestrooid worden tijdens de optocht).
 7. Wij willen wel / geen snoepgoed strooien tijdens de optocht(*)
  Ongeldige invoer
 8. GROTE WAGEN BOUWERS OPGELET!!
 9. Stelt U het op prijs dat het Prinselijk Trio U een bezoek brengt tijdens het bouwen van Uw wagen
  Ongeldige invoer
 10. Zo ja, waar staat de wagen dan opgesteld
  Ongeldige invoer
 11. Op welk telefoonnummer bent u dan bereikbaar?
  Ongeldige invoer
 12. POLSBANDJES I.v.m. drukte in de tent is het mogelijk om polsbandjes te krijgen die toegang verschaffen tot de tent tijdens de prijsuitreiking. Deze bandjes zijn voor optochtdeelnemers die een wagen weg moeten brengen en toch bij de prijsuitreiking aanwezig willen zijn.
 13. Hoeveel polsbandjes heeft u nodig?
  Ongeldige invoer
 14. Let op: wij hebben een beperkt aantal polsbandjes te verdelen en kunnen dus niet garanderen dat u het gevraagd aantal bandjes daadwerkelijk krijgt. U krijgt ongeveer een week voor de optocht hierover bericht.
 15. SPECIALE WENSEN Heeft u wensen met betrekking tot een plaats in de optocht? Denk aan nummer of andere groep waar u voor of achter wilt lopen, geef dat dan hier aan. Wij proberen hier rekening mee te houden, maar kunnen niets garanderen.
 16. speciale wensen
  Ongeldige invoer
 17. OPROEP
  Het is belangrijk dat de programmamakers van Omroep Venlo en het TZBO alle relevante informatie ontvangen over uw deelname, zodat ze deze kunnen gebruiken voor de uitzending. Mail daarom uw gegevens naar
  nieuws@omroepvenlo.nl
  jj.ewals@hetnet.nl
  tzb.omroep@kpnplanet.nl
 18. DIT JAAR IS ER EEN NIEUW OPTOCHTREGLEMENT VAN KRACHT, LEES DIT A.U.B. GOED DOOR, I.V.M. MET NIEUWE REGELS DIE IN HEEL GROOT VENLO GELDEN.
  U krijgt het optocht regelement als bijlage bij u bevestiging email van de opgave.
 19. (*)
  Ongeldige invoer