Oeles Buute Gala 2020.

Dreej aovende giere en brulle
met o.a. Fer Naus, Boy Janssen, Bas van Neer

Fakkeloptoch, muts aafzette en aaftraeje Oeles Trio’s

De Samewerkende Tegelse Vasteloavesgezelsjappe (STV) zulle auch in 2019 gezamelik de Vastelaovend aafsjloete. Dit sjoën inisjatief kriég dus ein vervolg nao de geslaagde iërste editie-j van 2018.

Dit zal Vg. D'n Oeles doon door op 5 maart 2019 same met de zustervereiniginge De Boereraod, de Kaetelaers en de Beerpiép, geliéktiédig de muts aaf te zette nao afloup van de fakkeloptocht. Deze door de jeugkemmissie-j van D’n Oeles georganiseerde fakkeloptoch sjtart um 19.00 oor vanaaf kefee Sintermerte in 't centrum van Tegele en lóp vieja de St. Martinussjtraot, Hoëgsjtraot. Groëtesjtraot nao ’t Sjmidseplein beej d’n Oelesbaum.  Dao aangekôme, zal door de gangmaekers van Tegele 't maskerade-veur waere aangesjtaok.

Daonao zal 't programma sjtarte vur 't gezamelik mutse aafzette. Nao de waörd van Oelesveurzitter Cor Jansen en Oelesvors Gé Cornet zal d'r ein vasteleovesgedich waere veurgedrage door emes van dialékvereiniging Veldeke. Daonaeve beej zal Lars Broekmans (begeleid door  Chris Coumans) ingkele liedjes zinge en auch de de joekskapelle van de versjillende vereiniginge zulle ingkele nummers sjpeule. Vervolges zulle de veer STV-vereiniginge op 't Sjmidseplein gezamelik de mutse aafzette. Nogmaols zal Lars, begeleid door  Chris Coumans, ein lied zinge. Aafsjloétend zal vors Gé 't motto vur 2020 bekend make. De Tegelse bevolking is natuërlijk van herte oétgenuëdig um aanwezig te zien beej de fakkeloptoch, ´t maskeradeveur en ´t gezamelik mutse aafzette.

Daonao zal iddere vereiniging ziene eige waeg gaon um de Vastelaovend 2019 in eige kringk aaf te sjloete. Vur ´t vastelaovesgezesjap D´n Oeles beteikent dit det zeej nao ’t Zaelke vertrek en vanaaf ca. 20.45 oor is idderein oét Tegele welkom um ´t aaftraeje van ´t jeugtrio en ´t groëte trio beej te woëne. Rongk middernach is ´t offiésjiële programma aafgeloupe en is de Tegelse Vastelaovend ech gedaon.


Aangesjlaote beej

Logo SLV nieuw

NEG logo Def

Winkelmendje

De winkelwagen is leeg