Banner_dansgarde2
Bestuur2013_banner
Banner_dansgarde2
Bestuur2013_banner

Welkom

Welkôm op de homepage van Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles.
Weej winse uch vuël laes- en kiékplezeer. Laes miër ônger vereniging.


Aad Burgemeister Visschers euverleeje.

Met ontsjteltenis hebbe weej kennis genaome van ut plotselinge euverliéje
van ôs Ieërelid,  Groeëtmeister, Oelesmagistraat en aad burgemeister van
Tegele, d’n hieër

                                     drs. Piet Visschers.

Weej verleeze in de dierbare euverleejene einem burgervader in de
letterlikke zin des waords.

Vur Tegele in ’t algemein en vur d’n Oeles in ’t bizônger haet d’n hiër Visschers
ôntzettend vuël beteikend en einen ônóetwisbaren indrök gemak.
Al in 1981 woord hae beej ôs Gezelsjap betrokke as Oelesmagistraat en vanaaf
ut jaor 2000 waas hae Iërelid en Groeëtmeister. Veural nao zien pensjonering
as burgervader van Tegele sjoof hae regelmaotig op maondigaovend aan
beej de Senaat van ôs gezelsjap.

                    drs. Piet Visschers

Weej winse alle femiliejleeje van d’n hiër Visschers vuël sjterkte met ut drage
van dit verlees.

Piet, we zölle dich noëts vergaete !

Names besjteur, leeje en eur partners van Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles,
Veurzitter Roland Truijens
Sikkertaris René Boermans

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aaje filmkés óet vervlaoge tieje zién te kiéke ônger multimedia
en den filmkes.    Of klik heej.


Onger menu MULTIMEDIA vingk geej alle foto's van de OELES-evenemente)